Головна Команда Контакти Карта сайту
'Мы весільна агенція Львів'.

Підвищення кваліфікації державних службовців

Призначення програми. Професійна програма перепідготовки та підвищення
кваліфікації (надалі – професійна програма) начальників галузевих управлінь, їх заступників
провідних спеціалістів, начальників профільних відділів галузевих управлінь,
заступників та провідних спеціалістів місцевих органів влади (місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування), членів робочих груп стратегічного
планування окремих територій та громад, представників ділових кіл, громадських
організацій та агентств розвитку територій (надалі – слухачів) призначена для забезпечення
освітніх потреб членів робочих проектних команд з впровадження операційних програм
Стратегії розвитку Львівської області (надалі – Стратегія розвитку).
Основними завданнями професійної програми є вдосконалення підвищення
кваліфікаційного рівня членів робочих проектних команд з впровадження операційних
програм Стратегії розвитку з урахуванням вимог часу та соціально-економічного розвитку
держави, дотримання чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів
держави.

Навчальна програма (ukr.)

Training program (eng.)

Навчальний план